Av. Melis Girgin Altun

Av. Melis Girgin Altun

Avukat Melis Girgin Altun

Vural Altun Hukuk & Arabuluculuk Bürosu
Adres : Eminoğlu Plaza Mansuroğlu Mah.288/4 Sok. No:14 Ofis no:36 Bayraklı / İzmir
Cep : 0 507 224 36 02
Email adresi : melisgirginaltun@hotmail.com
Website : www.vuralaltun.com

FAALİYET ALANLARI
İzmir Boşanma Avukatı olarak Aile Hukuku Alanında :

 • İzmir boşanma avukatları olarak boşanma davaları,
 • İzmir Barosu boşanma avukatı olarak velayet davaları,
 • Maddi ve manevi tazminat istemli boşanma davaları,
 • İzmir’ de anlaşmalı boşanma davalarının açılması, görüşme, protokol yapılması
 • Nafaka davaları (Nafakanın artırılması azaltılması, kaldırılması davaları),
 • Evlilik hukukundan kaynaklanan mal rejimi davaları (eşlerin evlilik süresince edindiği malların paylaşımı, katkı payı, katılma alacağı, değer artış payı davaları).
 • İzmir boşanma avukatları telefonları arayanlar için boşanma davası ve devamı süreç hakkında danışmanlık, diğer eş tarafından açılmış olan dava hakkında bilgi verilmesi,
 • İzmir de Tanıma ve tenfiz davası açılması (Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının yabancı ülke mahkemelerinden aldıkları boşanma kararlarının Türk mahkemelerinde tanınması ve tenfizi ve tüm sürecin takibi)
 • Nişanlanmanın (Evlilik vaadinin) bozulması sonrasında tarafların uğradığı maddi ve manevi zararların tazmin edilmesi için dava sürecinin başlatılması ve takibi
 • Soy bağının kurulması, Soy bağının reddi, Evlat edinme işlemleri konusunda danışmanlık ve ilgili davaların takibi
 • Kadının yeni evlilik için bekleme süresinin (iddet müddetinin) kaldırılması

İzmir Tazminat Avukatları Olarak Tazminat ve Alacak Hukuku Alanında :

 • İzmir trafik kazası avukatları olarak trafik kazası ve iş kazası sebepleriyle doğan tazminat davaları,
 • İzmir tazminat avukatı olarak alacak davaları.
 • İzmir Barosu Ağır Ceza Avukatları Olarak Ceza Hukuku Alanında
 • İzmir Barosu İcra Avukatları Olarak İcra ve İflas Hukuku Alanında;
 • İzmirdeki icra avukatları olarak her türlü alacağın tahsili ve icra takiplerinde doğan dava takipleri
 • Vergi avantajları için aciz belgesi alımı
 • İzmir Ticaret Hukuku Avukatı Olarak Şirketler ve Ticaret Hukuku
 • İzmir İdare Mahkemesi Avukatları Olarak İdare Hukuku
 • İzmir Miras Avukatları Olarak Miras Hukuku
 • İzmir de arabulucu olarak Arabuluculuk Hukuku
 • Arabuluculuğa elverişli olan her türlü uyuşmazlığın arabuluculuk yoluyla çözülmesi

İzmir İş Hukuku Avukatları Olarak İş Hukuku Alanında :

 • İzmir iş kazası avukatları olarak iş sözleşmelerinin hazırlanması,
 • İzmir iş mahkemeleri avukatları olarak işten çıkarılan işçilerin tazminatlarının alınması için iş mahkemelerinde açılacak davalar ve takibi

İzmir Gayrimenkul Avukatları Olarak Gayrimenkul ve İnşaat Hukuku Alanında :

 • İzmir gayrimenkul avukatı olarak Tapu iptal ve tescil davaları
 • Kamulaştırma davaları
 • Kamulaştırmasız el atma
 • Rayiç bedel tespiti
 • Arsa Payı Karşılığı (Kat Karşılığı) İnşaat Sözleşmeleri hazırlanması
 • Kira bedelini ödemeyen hakkında Tahliye Davası açılması ve takibi
 • Ortaklığın giderilmesi davası ( İzale-i Şüyu ) açılması ve takibi
 • Kira bedelinin tespiti davası açılması ve takibi
 • Yabancıların Türkiye’de Taşınmaz edinmesi
 • Yapı kooperatifi yönetim ve işlemleri
 • Ruhsatlandırma ve imar durumu belirlenmesi hizmetleri
 • Müteahhitlik, tedarik, taşeronluk ve benzeri inşaat hizmetlerine ilişkin sözleşmeler
 • Kat mülkiyeti ve irtifakı kurulumu
 • Kentsel dönüşüm ile ilgili işlemler

EĞİTİM
AYDIN EFELER YABANCI DİL AĞIRLIKLI LİSE’ den derece ile mezun olmuştur. Mezuniyet sonrası İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ’ ni kazanmıştır. Fakülteden mezuniyet sonrasında İSTANBUL BAROSU AVUKATI’ nda staj yapmış ve başarı ile stajını tamamlayarak, İstanbul Baro Yönetim Kurulu kararı Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulunca uygun bulunması üzerine etmiş olduğu meslek yemini sonucu avukat olmaya hak kazanmıştır. Halihazırda İzmir Barosu’ na kayıtlı avukat olarak İzmir Barosu yakınında Defne Plaza’ da bulunan kurucu ortağı olduğu G.A.O Avukatlık Bürosu’ nda bireylere ve şirketlere hukuki uyuşmazlıklarında alanında uzman avukatlarla hizmet vermektedir. 12 yıldır hukuk alanında çalışmalarını sürdürmektedir.
Av. Melis Girgin Altun tarafından Türkiye Barolar Birliği-Başkent Üniversitesi Arabuluculuk Eğitimi, 6284 Sayılı Yasa ve Kadına Yönelik Şiddet Olgusunun Sosyal, Psikolojik ve Hukuksal Boyutu çalışması, Price Water House Coopers Özellikli Damga Vergisi Uygulamaları Eğitimi, İzmir Barosu Ceza Muhakemeleri Kanunu Eğitim Çalışması, İş Hukuku Uyuşmazlıkları ve İş Kazalarından Kaynaklardan Davalarda Bilirkişilik Konulu Bölgesel Yaygınlaştırma Toplantısı ve Bilirkişi Eğitim Programı gibi pek çok uzmanlık eğitimine katılınmıştır.
ÇALIŞMA GEÇMİŞİ
Ağaoğlu Şirketler Grubu şirket avukatı
Turyap Genel Müdürlük şirket avukatı
Vural Altun Hukuk & Arabuluculuk Bürosu kurucu avukat

Uzmanı olduğu dava türleri, büro özel faaliyet ve avukatlık alanları:

İcra Hukuku İdare Hukuku İdari Yargılama Hukuku İflas Hukuku İhale Hukuku İmar Hukuku İnternet Hukuku İslam Hukuku İş hukuku davaları.

Av. Melis Girgin Altun Hukuk bürosu
Bu sayfanın internet adresiBugün: 09-Jun-2023 18:53:15
Ulusalarası saat: 09-06-23 15:53:15
Eklenme Tarihi ve Günü : 25 Eylül 2018Salı

Related posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.